BEVARELSE AF NYBORGS KULTURELLE OG HISTORISKE VÆRDIER