Ansøgning om tilskud

Chr. II’s Kulturelle & Historiske Fond kan blandt andet give tilskud til istandsættelse og retablering af bevaringsværdige arkitektoniske elementer i gadebilledet i Nyborg, herunder bl.a. ældre hoveddøre og porte, smedejernsgelændere, trappesten m.v.

Betingelsen for denne type af tilskud er, at arbejdet udføres efter de oprindelige håndværksmæssige principper og med anvendelse af den tids materialer og beslag, samt:

  1. At der via relevante myndigheder er opnået tilladelse til arbejdets udførelse, hvis en sådan kræves. Herunder eventuelle dispensationer fra gældende regulativer eller lignende, som kunne stille sig i vejen for anvendelse af de oprindelige håndværksmæssige løsninger.
  2. At arbejdet overdrages til håndværkere og rådgivere med de fornødne kvalifikationer dokumenteret med relevante referencer.
  3. At der med fotos og tegninger dokumenteres, at de planlagte løsninger er velproportionerede og harmonerer med den pågældende ejendoms historiske arkitektur.
  4. At ansøgninger vedlægges en overslagspris for arbejdets udførelse.

Ansøgninger om tilskud skal redegøre for ovennævnte punkter 1-4.

 

Chr. II’s Kulturelle & Historiske Fond kan i øvrigt give tilskud til mange andre former for kulturelle og historiske værdier i Nyborg, hvor ovennævnte punkter 1-4 alene kan tjene som rettesnor for ansøgningers redegørelser.

Fonden forventer årligt at kunne yde 25.000 – 50.000 kroner i tilskud alt afhængig af fondskapitalens afkast.

Bedømmelse af indkomne ansøgninger og tildeling af tilskud vil ske hvert år i maj måned. Er der herefter penge tilbage til udlodning, vil ansøgninger indsendt efter 1. maj blive behandlet løbende.

Ansøgninger sendes til:

Chr. ll’s Kulturelle & Historiske Fond

Erling Palmer Hansen

Sommerbyen 52

5800 Nyborg

E-post: chr2s.fond@live.dk